Patoxy Sanitary Geniş spektrumlu, Aldehitli Likit Dezenfektan

Ürün Açıklaması

Patoxy Sanitary Geniş spektrumlu, Aldehitli Likit Dezenfektan

Uygulamaları

Patoxy Sanitary Güçlü ve geniş spektrumlu bakterisid. virüsid, sporisid, fungusid etkinliğe sahiptir. Canlı dokulara uygulanmaz. Doğal suların ve su sistemlerinin sanitasyonunda kullanılmaz. Hipoklorid çözeltileriyle karıştırıldığında Önce serbest klor açığa çıkar. Sonra beyaz renkli çökelti oluşur. Bileşiminde bulunan benzalkonyumklorür, fenol yada fenol türevi çözeltiler veya sabunlu sıvılar ile karıştırıldığında çökerek etkisini kaybeder.
BİLEŞİMİ:
Benzalkonıum klorür, formaldehit gluteraldehit içerir.
KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI:
Patoxy Sanıtary %2-5 oranında seyreltilerek aşağıda belirtilen alanlarda kullanılabilir
• Kümes, kuluçkahane. kesimhane, ahır ve ağıllarda, nakil araçlarında, süt işleme tesislerinde, gıda depolarında, yem fabrikalarında, veteriner kliniklerinde: duvar, zemin, yer kısımları, tüm ekipmanların genel dezenfeksıyonunda.
• Kümes, alet ve ekipmanların yıkanacak dezenfeksiyonunda
• Kumeslerin atomizasyonu, kümes ve ekıpmanların yüksek güçte dezenfeksiyonunda
UYARILAR:
Uygulama sırasında gözlük ve eldıven kullanılmalı, sisteme esasına dayanan pülverizasyon sırasında da maske takılmalıdır. Yoğun ve sulandırılmış dezenfektanın göz, deri ve mukozalara temasından kaçınılmalıdır. Bulaşma olduğunda en az 15 dakika süreyle temiz su ile yıkanmalıdır.
Yutulmaz. Sulandırılmış halde doğrudan açık besınlere ve yemlere uygulanmasından kaçınılmalıdır.
Çocuklann ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.